Pradžia » Teisinės pastabos

Teisinės pastabos

Teisėtumas

Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams/pramoginiams tikslams. Įmonė negarantuoja pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Įmonė neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją. 

Vartotojo veiksmai 

Įmonė administruojanti portalą Seksas.info ir/arba Seksas.info administruojantys asmenys nenori gauti iš Jūsų slaptos (konfidencialios) ar išimtinėmis teisėmis saugomos informacijos per šią svetainę. Visa medžiaga, informacija ar kito pobūdžio komunikacija ("Komunikacija"), kurią perduodate ar skelbiate šioje svetainėje, bus laikoma neslapta (nekonfidencialia) ir išimtinių teisių nesaugoma informacija. Įmonė administruojanti portalą Seksas.info neturės jokių įsipareigojimų dėl komunikacijos. Įmonė administruojanti portalą Seksas.info ir jos paskirti asmenys gali laisvai kopijuoti, skelbti, platinti, jungti ir kitais būdais naudoti komunikaciją ir visus duomenis, vaizdus, garsus, tekstą ir kitą ten esančią medžiagą visiems ir bet kokiems komerciniams ar nekomerciniams tikslams. Draudžiama iš svetainės ar į ją perduoti bet kokio pobūdžio neteisėtą, grasinančio pobūdžio, šmeižiančio pobūdžio, įžeidžiančią, nepadorią, pornografinę ar kitokio pobūdžio medžiagą, kuri pažeidžia kokius nors įstatymus ar kitus tinklapio vartotojus. 

Pokalbių svetainės ir kiti vartotojų forumai 

Įmonė administruojanti portalą Seksas.info ir/arba Seksas.info administruojantys asmenys turi teisę, bet neprivalo, stebėti ar peržiūrėti bet kokias svetainės sritis, į kurias vartotojai perduoda ar kuriose skelbia komunikaciją arba bendrauja tarpusavyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pokalbių svetaines, skelbimų lentas ar kitus vartotojų forumus ir tokios komunikacijos turinį. Įmonė administruojanti portalą Seksas.info ir/arba Seksas.info administruojantys asmenys nėra atsakinga už tokios komunikacijos turinį, nesvarbu, ar ji atitinka įstatymus, kurie reguliuoja autorių teises, šmeižtą, dorovę, ar kitus teisinius santykius, ar ne. Įmonė administruojanti portalą Seksas.info ir/arba Seksas.info administruojantys asmenys pasilieka teisę panaikinti pranešimus, kuriuos įmonės administruojanti portalą Seksas.info ir/arba Seksas.info administruojantys asmenys laiko įžeidžiančiais, šmeižikiškais, nepadoriais ar kitaip nepriimtinais.  

Trečiųjų šalių svetainių saitai 

Šioje svetainėje yra pateikiami trečiųjų šalių svetainių tinklapiai, bei tinklapių nuorodos išimtinai tik tam, kad Jums būtų patogu. Pasinaudoję šiomis nuorodomis, išeisite iš šios svetainės. Įmonė administruojanti portalą Seksas.info ir/arba Seksas.info administruojantys asmenys nėra peržiūrėjusi visų šių trečiųjų šalių svetainių, nekontroliuoja jų ir nėra atsakinga už jas bei jų turinį. Taigi įmonė administruojanti portalą Seksas.info ir/arba Seksas.info administruojantys asmenys niekaip nepatvirtina jų, neatsako už jose esančią informaciją, programinę įrangą ar kitus gaminius arba pasekmes jomis naudojantis. Jei nusprendėte apsilankyti su šia svetaine susijusiose trečiųjų šalių svetainėse, už pasekmes atsakote tik patys.